Dream LinuxO Linuxu.cz
Uvodinstalacelokalizacenetworkingengageostatni

Co je to Dreamlinux?
  • Dreamlinux je moderní linuxový operaní systém, který je mono jak spouštt a pouívat z LiveCD, tak i zcela jednoduše nainstalovat(penést) na pevný disk.
  • Jedná se o systém zaloený na Debianu - nesoucí vlastnosti Morphixu a Kanotixu.
  • V Dreamlinuxu je zaazen výbr nejlepších aplikací, uitených pro kadodenní práci.
OpenOfficeDesktopquake2

Pouití Dreamlinuxu:
  1. Vlote LiveCD do mechaniky a povolte v BIOSU vašeho poítae boot z CD-ROM.
  2. Po natení zavádcího programu z LiveCD, je implicitním jazykem Anglitina, ale toto nastavení lze v menu mnit.
  3. Systém sám detekuje váš hardware, avšak nkteré parametry lze pomoci menu zavádcího programu mnit - pop dodaten nastavit.

Zde je pehled nkolika aplikací, které je mono pouívat jak pi zpuštní z LiveCD tak i po instalaci na hard disk.

Základ:

Akce Aplikace Popis
Kancelá OpenOffice.org             Formátování textu, tabulkový kalkulátor, tvorba prezentací
Orage Organiér
Evince Prohlíe PDF dokument
Kreslení &
Design
Gogh Kreslení
Gimp Krelení, úprava fotografií a obrázk
Inkscape Vektorová grafika
Scribus Specialita na tvorbu leták, dokumentací atp.
Multimédia XMMS Poslech hudby - wma,wav,mp3,ogg
MPlayer Sledování videa - wmv,avi,mpeg...
GXine Sledování videa - SVCD, VCD, DVD...
Audacity Úprava hudebních soubor
Grip Pevod CD do ogg,mp3,wav
XDVDShrink Zálohování DVD obdoba Win - DVD Shrink
Kino Úprava videosoubor
AviDemux Úprava videosoubor
Gnomebaker Vypalování a kopírování CD/DVD
StreamTuner Poslech internetového rádia
Internet Firefox Prohlíe WWW
Icedove Thunderbird - E-Maily
gFTP FTP klient
Bittornado Stahování - Bittorrent
Skype Telefonie IP - nutno doinstalovat.
3D Blender Tvorba 3D
Spodni cast
HTML & CSS Josef Nmec